Studiu pe cărțile Bibliei

7 Septembrie 2019

Poate te întrebi: La ce mă pot aștepta, dacă mă alătur Bisericii Providența? Mă pot aștepta cu adevărat să primesc hrană spirituală din Cuvânt? Ce gen de predicare este abordată aici? În urma discuțiilor pe care noi, prezbiterii, le-am avut cu unii membri ai Bisericii Providența, în ultima vreme, am avut plăcuta surpriză să aflăm că au găsit aici hrană proaspătă și curată pentru sufletele lor.

Și, cu adevărat, ceea ce nu a lipsit în ultimii ani din părtășiile frățești, a fost predicarea expozitivă din cărțile Bibliei. Astfel, am parcurs împreună unele epistole precum: Efeseni, Galateni, 1 și 2 Tesaloniceni, 1 și 2 Timotei, Iuda, 1 și 2 Petru, cărți din seria proorocilor mici (Obadia, Iona și Mica) ș.a.m.d. Dorința și rugăciunea noastră profundă este ca nicicând Duhul Sfânt să nu ne lase fără călăuzirea Sa atât în ceea ce privește textul biblic studiat, cât și în ceea ce-i privește pe ascultători.