Printre noi Hristos a venit

Valientin Hrihorciuc

23 Decembrie 2020

Cu pași repezi ne apropiem de sfârșitul acestui an - un an greu, cu multe încercări în plan fizic și spiritual - dar un bun prilej de reflecție, de analiză, de cercetare a vieții noastre: Ce a însemnat anul 2020 pentru noi personal, pentru familiile noastre și pentru biserica în care ne-a așezat Dumnezeu?

Și pentru că ne apropiem de finalul acestui an, ne apropiem și de sărbătoarea Nașterii Domnului Isus, care a venit printre noi.

În Evanghelia după Ioan citim despre faptul că Domnul Isus a ieșit de la Tatăl și a venit în lume (Ioan 16:28), a venit la ai Săi… (cap.1).

V-ați întrebat vreodată: Cum ar fi arătat lumea în care trăim dacă El nu ar fi venit? Cum ar fi fost dacă Hristosul, Logosul etern nu s-ar fi întrupat? Vă puteți imagina cum ar fi fără Hristos lumea în care trăim? În ce fel de lume am fi trăit noi astăzi?!

DAR EL A VENIT… El a venit din lumină în întuneric. A venit din splendoare în mizerie. El a venit din puritate într-o lume a păcatului. Și istoria lumii s-a schimbat pentru totdeauna.

Petre Țuțea spunea că Hristos este eternitatea care punctează istoria. Și, într-adevăr, El nu doar punctează istoria, El împarte istoria umanității în două… și noi vorbim azi de perioada de dinainte de Hristos și după Hristos. Dar și istoria vieții noastre o împarte în două: viața de dinainte de întâlnirea cu Hristos și viața de după întâlnirea cu Hristos.

El nu a fost obligat să vină! Dumnezeu nu a fost obligat să dea! Și totuși, în Ioan 3:16 citim: Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât L-a dat pe singurul lui Fiu…

Hristos a venit nu din obligație, ci pentru că El a ales să vină, din ascultare de Tatăl. Slăvit să fie Numele Lui!

Nașterea Domnului Isus este un eveniment istoric unic, supranatural, măreț - nu un accident. De la începutul istoriei omenirii, Dumnezeu, în providența Sa, pregătea acest moment. În Galateni 4:4 citim: Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă „Ava”, adică „Tată!”. Așa că nu mai ești rob, ci fiu și, dacă ești fiu, ești și moștenitor, prin Dumnezeu.

La momentul exact al istoriei, Invizibilul se face vizibil! Cel ce este Duh se întrupează, vine printre noi, trăiește printre noi, și nu doar atât, moare printre noi și pentru noi. Este mai mult decât am fi putut spera vreodată, mai mult decât poate înțelege mintea noastră și mai mult decât merităm!

În versetele pe care le-am citat, apostolul Pavel rezumă în două fraze care este însemnătatea Sărbătorii Nașterii Domnului Isus. El ne spune când a venit Fiul lui Dumnezeu, cum a venit și precizează foarte clar și de ce a venit? El spune:

1. Ca să ne răscumpere

Profetul Isaia profețește: Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion (Is. 59:20) Și El a venit. Dintre toate numele atribuite Domnului Isus parcă nu este nume mai frumos decât cel de Răscumpărător. Acest nume ne vorbește despre prețul măreț care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră.

2. Ca să ne înfieze

Acest lucru înseamnă că El a venit să ne dea o identitate nouă! Noi nu mai suntem robi, ci copii ai lui Dumnezeu. Purtăm Numele Lui. Orice fiu are un tată, iar orice rob, un stăpân. Prin lucrarea lui Hristos, noi am fost înfiați, am fost făcuți părtași naturii divine, am fost aduși în familia lui Dumnezeu. Din robi ai păcatului am ajuns să fim copii ai lui Dumnezeu!

Sfântul Ioan Gură de Aur: „Când auzi că Fiul lui Dumnezeu este Fiul lui David și al lui Avraam, să nu te îndoiești că și tu fiul lui Adam ești Fiul lui Dumnezeu. Nu s-ar fi înjosit El în zadar, dacă nu urma să ne înalțe pe noi. S-a născut trupește ca să te naști tu duhovnicește…”

3. Ca să ne ofere o moștenire

Orice rob este lipsit de avere, este sărac, el nu beneficiază de vreo moștenire din partea stăpânului, în schimb fiul este bogat, pentru că tatăl, cum spune apostolul Pavel în 1 Corinteni 12:14 agonisește pentru copiii săi. Este plăcerea și responsabilitatea tatălui. Cu alte cuvinte, orice fiu are un viitor. Hristos a venit să ne dea un viitor și o nădejde. Slăvit să fie Numele Lui!

Dragii mei, frați și surori, chiar dacă datorită pandemiei am pierdut persoane dragi sau propria sănătate, să-i mulțumim lui Dumnezeu că nici o molimă și nimic nu ne poate răpi ceea ce am primit odată cu venirea lui Hristos în lume. Am fost răscumpărați, suntem înfiați și să nu uităm că ne așteaptă o moștenire glorioasă sus, în ceruri!

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți!