Voi aveți învierea și viața

Andy Worsop

29 Aprilie 2020

(Romani 8:10-13)

Cei care Îl au pe Hristos în ei, au același Duh care L-a înviat pe Isus Hristos și vor primi învierea și viața.

Romani 8:10-13 (NTR)

10 Dacă însă Cristos este în voi, trupul vostru este mort, din cauza păcatului, dar Duhul este viaţa voastră, datorită dreptăţii. 11 Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.

12 Deci, fraţilor, noi nu suntem datori faţă de fire, ca să trăim potrivit ei! 13 Pentru că, dacă trăiţi potrivit firii, veţi muri, dar dacă, prin Duhul, daţi morţii faptele trupului, veţi trăi!

Pavel ne spune despre o promisiune minunată pe care o avem în Hristos.

11 Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.

Duhul Sfânt a fost agentul învierii lui Hristos din morți. După cum Duhul L-a ridicat pe Isus din moartea fizică și I-a dat viață în trupul Său muritor, tot astfel Duhul care locuiește în credincios, îi dă viață nouă acum și în veci (Ioan 6:63; 2 Cor 3:6). Cu alte cuvinte, Dumnezeu promite viață spirituală nouă acum (6:4,8,11) cât timp trăim în trup muritor.

Destinația finală a trupului nostru nu este moartea, ci învierea. Trupul nostru n-a fost încă răscumpărat, dar va fi. De unde știu asta? Pentru că Duhul Sfânt care locuiește în noi nu este doar Duhul vieții, ci și Duhul învierii, căci El este Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus din morți.

Rămâneți tari căci același Duh care este în Hristos și care L-a înviat din morți locuiește acum în noi (1 Cor 15:23), în trupurile noastre (1 Cor 6:19); cu siguranță vom fi și noi înviați. A avea Duhul lui Dumnezeu care este sursa vieții adevărate reprezintă o garanție, o siguranță că și trupurile noastre vor fi înviate.

Această înviere include și o transformare, schimbarea trupului nostru într-unul nou și glorios pentru caracterul și personalitatea noastră. Acest trup nou va fi eliberat de orice robie a păcatului, a bolii, a durerii, a putrezirii și a fragilității. Va fi un trup perfect pentru o persoană desăvârșită care trăiește într-un loc perfect al lui Dumnezeu.

Trăind zi de zi supunerea de a umbla potrivit Duhului Dumnezeului Celui viu, speranța vieții veșnice împreună cu Dumnezeu va străluci din ce în ce mai mult în sufletul tău. Îți va da o pace și o încredere pe care lumea, firea și diavolul nu ți le vor putea răpi.

Gândește-te

  • Dacă destinația ta finală este învierea, nu moartea, indiferent de ceea ce se întâmplă, în ce fel afectează lucrul acesta modul în care trăiești această pandemie? Care ar trebui să fie atitudinea ta față de cursele pe care viața ți le aruncă în față?
  • Cum îi tratezi pe cei din jur, a căror destinație finală este moartea? Cauți orice ocazie de a le spune că există o ofertă de ceva mai bun în Hristos?

Aplicație

Încearcă să trăiești fiecare zi în lumina adevărului că puterea învierii locuiește în tine și că Hristos te-a eliberat de puterea păcatului și a morții. La fel mâine, poimâine și zilele care urmează…


Share pe Facebook