8 Mai 2020

Dumnezeu ne iubește și este de partea noastră

Andy Worsop

(Romani 8:31-39) Dumnezeu este de partea noastră și nu putem fi despărțiți de dragostea Lui. Trăiește în așa fel încât acest adevăr să fie întotdeauna transmis cu claritate. Romani 8:31-39 (NTR) 31 Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?! 32 El, Care nu Şi-a cruţat propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, împreună cu El, toate lucrurile?

7 Mai 2020

Dumnezeu are un plan pentru viața noastră

Andy Worsop

(Romani 8:29-30) Dumnezeu are un plan pentru viața noastră iar acel plan a existat încă înainte de a fi timpul. El ne-a predestinat să fim transformați conform chipului lui Hristos, să fim parte din familia Sa, să fim îndreptățiți și glorificați. Romani 8:29-30 (NTR) 29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca Acesta să fie primul născut dintre mai mulţi fraţi.

6 Mai 2020

Avem o promisiune neclintită

Andy Worsop

(Romani 8:28) **Noi, cei care-L iubim pe Domnul avem o promisiune neclintită că El va face ca toate lucrurile din viața noastră, chiar și suferințele, grijile prezente să fie pentru binele nostru veșnic. ** Romans 8:28 (NTR) 28 Noi ştim că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemaţi în conformitate cu planul Său. O poveste veche spune că mulți oameni au murit într-un naufragiu, de fapt a rămas doar un supraviețuitor.

5 Mai 2020

Duhul Sfânt mijlocește pentru noi

Andy Worsop

(Romani 8:26-27) Dacă îi permitem Duhului Sfânt, El ne va ajuta în slăbiciunile noastre mijlocind pentru noi conform voii lui Dumnezeu. Romani 8:26-27 (NTR) 26 În acelaşi fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu ştim cum ar trebui să ne rugăm, ci Duhul Însuşi mijloceşte cu suspine nerostite; 27 însă Cel Care cercetează inimile, cunoaşte care este gândirea Duhului, pentru că Acesta mijloceşte pentru sfinţi potrivit cu voia lui Dumnezeu.

4 Mai 2020

Avem o speranță adevărată

Andy Worsop

(Romani 8:20-24) Speranța noastră este sigură, vom fi adoptați ca fii, vom fi răscumpărați. Chiar această lume a suferinței și a durerii așteaptă ca însăși creația să fie liberă. Romani 8:20-24 (NTR) 20 întrucât creaţia a fost supusă deşertăciunii, – nu pentru că a vrut ea, ci datorită Celui Ce a supus-o –, în nădejdea 21 că şi creaţia însăşi va fi eliberată din sclavia degradării şi adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu.

1 Mai 2020

Glorificați prin suferință

Andy Worsop

(Romani 8:17b-19) Suntem călători prin lumea aceasta de suferință către gloria care ne așteaptă. Suferința prin care trebuie să trecem, și prin care vom trece, pălește în comparație cu gloria pe care o vom primi. Romani 8:17b-19 (NTR) moştenitori ai lui Dumnezeu, moştenitori împreună cu Cristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să putem fi şi proslăviţi împreună cu El. 18 Căci consider că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care urmează să ne fie descoperită.

30 Aprilie 2020

Suntem fii și moștenitori ai lui Dumnezeu

Andy Worsop

(Romani 8:14-17a) Nu mai suntem sclavi, ci fii și moștenitori cu Hristos. Suferind cu Hristos vom fi glorificați împreună cu El. Romani 8:14-17a (NTR) 14 Căci toţi care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Fiindcă voi n-aţi primit un duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ci aţi primit Duhul înfierii[a] prin care strigăm: „Abba!“, adică „Tată!“ 16 Duhul Însuşi depune mărturie, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu.

29 Aprilie 2020

Voi aveți învierea și viața

Andy Worsop

(Romani 8:10-13) Cei care Îl au pe Hristos în ei, au același Duh care L-a înviat pe Isus Hristos și vor primi învierea și viața. Romani 8:10-13 (NTR) 10 Dacă însă Cristos este în voi, trupul vostru este mort, din cauza păcatului, dar Duhul este viaţa voastră, datorită dreptăţii. 11 Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.

28 Aprilie 2020

Lucrurile Duhului care aduc pacea

Andy Worsop

(Romani 8:5-9) Dacă alegem să nu ne concentrăm asupra problemelor lumii, nici măcar asupra pandemiei, ci asupra lucrurilor lui Dumnezeu și a cuvintelor Lui, atunci vom cunoaște pacea chiar și în aceste vremuri. Romani 8:5-9 (NTR) 5 Într-adevăr, cei ce trăiesc potrivit cu firea se gândesc la lucrurile firii, însă cei ce trăiesc potrivit cu Duhul se gândesc la lucrurile Duhului. 6 Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

27 Aprilie 2020

Nu este nicio condamnare în Hristos

Andy Worsop

(Romani 8:1-4) Ne confruntăm cu o boală groaznică și chiar cu posibilitatea morții, dar pentru că Hristos a fost condamnat în locul nostru, fiind în Hristos, condamnarea noastră a fost rezolvată la cruce. Nu vom avea de înfruntat nicio condamnare. Romani 8:1-4 (NTR) 1 Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus (care nu trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul). 2 Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.

10 Aprilie 2020

Ziua 17 - Ai nevoie de ceva?

Andy Worsop

(Filipeni 4:10-23) Apropiindu-se de finalul epistolei către filipeni, Pavel e recunoscător pentru sprijinul primit - de la filipeni, și mai presus de toate, de la Dumnezeu. Filipeni 4:10-23 (NTR) 10 M-am bucurat mult în Domnul că acum, din nou, v-aţi gândit la mine. Într-adevăr, voi aţi fost preocupaţi de mine, însă n-aţi avut ocazia să arătaţi aceasta. 11 Nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta, pentru că eu am învăţat să fiu mulţumit în orice împrejurare m-aş afla.

9 Aprilie 2020

Ziua 16 - Cu gândul în altă parte

Andy Worsop

Nu ești ceea ce gândești - dar ce gândești contează. Filipeni 4:8-9 (NTR) 8 În cele din urmă, fraţilor, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreaţă, orice este vrednic de laudă, la acestea să vă gândiţi! 9 Ceea ce aţi învăţat, aţi primit, aţi auzit şi aţi văzut în mine, aceea să faceţi!

8 Aprilie 2020

Ziua 15 - Bucurându-ne, chiar și acum

Andy Worsop

(Filipeni 4:4-7) Există vreun moment în care bucuria nu mai reprezintă chemarea pentru ucenicii lui Isus? Conform lui Pavel, nu. Și iată de ce. Filipeni 4:4-7 (NTR) 4 Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Vă spun din nou: bucuraţi-vă! 5 Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii! Domnul este aproape. 6 Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu.

7 Aprilie 2020

Ziua 14 - Singuri, împreună

Andy Worsop

(Filipeni 4:1-3) Într-o vreme a izolării, ce înseamnă pentru copiii lui Dumnezeu să fie “singuri împreună”? Filipeni 4:1-3 (NTR) 1 De aceea, fraţii mei preaiubiţi şi dragi, bucuria şi cununa mea, preaiubiţilor, rămâneţi fermi în Domnul! 2 Le îndemn pe Evodia şi pe Sintichia să aibă acelaşi gând în Domnul! 3 Ţie, credincios slujitor împreună cu mine, îţi cer să le ajuţi pe aceste femei! Ele s-au ostenit alături de mine la răspândirea Evangheliei, împreună cu Clement şi cu ceilalţi conlucrători cu mine, ale căror nume sunt în cartea vieţii.

6 Aprilie 2020

Ziua 13: Maturitate în vremea pandemiei

Andy Worsop

(Filipeni 3:15-21) Circulă în prezent o multitudine de idei despre ce presupune un comportament înțelept - dar ce înseamnă maturitatea cu adevărat? Filipeni 3:15-21 (NTR) 15 Aşadar, toţi cei ce suntem maturi să avem acelaşi gând! Iar dacă gândiţi diferit cu privire la vreun lucru, Dumnezeu vi-l va clarifica. 16 Însă, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să trăim la fel! 17 Urmaţi exemplul meu, fraţilor, şi uitaţi-vă cu atenţie la cei care trăiesc după exemplul pe care vi l-am dat.

5 Aprilie 2020

Ziua 12 - Reflecție tematică: Despre menținerea unității în descurajare

La fiecare sfârșit de săptămână ne vom opri din călătoria noastră prin cartea Filipeni ca să avem timp să reflectăm mai adânc la temele recurente. Astăzi vom analiza tema menținerii unității chiar și atunci când frustrările se adună. Care a fost sentimentul care te-a copleșit în ultimele săptămâni? Probabil îți vin în minte o mulțime de răspunsuri, dar pentru mine un sentiment anume iese în evidență: frustrarea. Ne place să putem menține lucrurile sub control.

4 Aprilie 2020

Ziua 11 - Reflecție tematică: Despre bucurie în suferință

Andy Worsop

La fiecare sfârșit de săptămână ne vom opri din călătoria noastră prin cartea Filipeni ca să avem timp să reflectăm mai adânc la temele recurente. Astăzi vom aborda tema bucuriei în suferință. Cum răspundem la vremurile grele de încercare? Permitem circumstanțelor să ne schimbe concepția despre Dumnezeu? Cum ne este afectată bucuria de suferință? În epistola sa către filipeni, un Pavel aflat în suferință scrie unei biserici care trece prin suferință, încurajând-o să urmeze aceeași cale pe care a parcurs-o și Mântuitorul lor, acea a suferinței.

3 Aprilie 2020

Ziua 10 - Urmărind ținta

Andy Worsop

(Filipeni 3:1-14) Când ne este greu să perseverăm, trebuie să analizăm autenticitatea surselor noastre de informare - și modul în care acestea ne influențează. Pavel îi avertizează pe filipeni să nu se lase duși în rătăcire. Filipeni 3:1-14 (NTR) 3 În cele din urmă, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul! Mie nu-mi este greu să vă scriu aceleaşi lucruri, iar vouă vă dau siguranţă. 2 Feriţi-vă de câinii aceia! Feriţi-vă de lucrătorii aceia răi, feriţi-vă de mutilatorii aceia!

2 Aprilie 2020

Ziua 9 - Cum să oferi ce ai mai de preț

Andy Worsop

(Filipeni 2:19-30) Am văzut deja că urmașii lui Isus trebuie să se distingă prin faptul că nu cârtesc. De asemenea, ei mai trebuie să fie caracterizați de o generozitate aparte. Mai jos vom vedea cum putem fi liberi în acest sens. Filipeni 2:12-18 (NTR) 19 Nădăjduiesc în Domnul Isus că vi-l voi trimite în curând pe Timotei, pentru ca şi eu să fiu încurajat de veştile despre voi. 20 Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtăşească simţămintele ca el, fiind cu adevărat preocupat de starea voastră.

1 Aprilie 2020

Ziua 8 - Cum să răspândești lumina în vremuri de criză

Andy Worsop

Cei care Îl urmează pe Isus sunt chemați să se raporteze la vremurile dificile într-un mod diferit față de cei din jurul lor. Pavel ne arată un domeniu în care putem arăta această deosebire - dar nu este ceea ce v-ați aștepta. Filipeni 2:12-18 (NTR) 12 De aceea, preaiubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră, cu frică și cutremur, 13 pentru că Dumnezeu este Cel Care lucrează în voi; și astfel voi aveți voință și puteți lucra după buna Lui plăcere.

31 Martie 2020

Ziua 7 - Dumnezeul care te pune pe primul loc

Andy Worsop

Am ascultat chemarea de a nu ne diviza în situații de tensiune, ci de a urmări unitatea, punând pe alții mai presus de noi. Astăzi vom vedea că Dumnezeu are obiceiul de a face El însuși asta. Când apar presiuni, ce este în interior iese la suprafață. Întocmai ca apăsarea unei sticluțe cu dezinfectant de mâini care scoate conținutul mult dorit, presiunea asupra vieților noastre date peste cap de pandemia Covid-19 face ca adevărata noastră concepție despre Dumnezeu să iasă la lumină în văzul tuturor.

30 Martie 2020

Ziua 6 - Unitate în suferință

Andy Worsop

Filipeni 1:27-2:4 Când între noi apar tensiuni, ele pot avea două tipuri de efecte asupra relațiilor noastre: ele se pot rupe sau pot fi întărite. Să privim cum Pavel ne îndrumă spre unitate în relațiile noastre. Ce te-a frapat cel mai mult la efectul pe care l-a avut virusul Covid-19 asupra oamenilor? În multe țări s-a intensificat foarte mult spiritul de comunitate, un sentiment că trecem împreună prin această situație - sentiment care nu s-a mai întâlnit încă de pe vremea războiului.

29 Martie 2020

Ziua 5 - Reflecție Tematică: Despre perspectivă

Andy Worsop

În fiecare weekend, vom lua o pauză de la “călătoria” noastră prin cartea Filipeni. Poate ați dori să recuperați alte studii, sau să reflectați mai adânc la câteva teme recurente din epistolă. Astăzi vom medita la ideea de a avea o perspectivă corectă. Având în vedere tot ce se petrece, ne vine foarte ușor să ne concentrăm pe noi înșine. Grijile noastre sunt: Am destulă mâncare? Am destulă hârtie igienică? Sunt în siguranță?

28 Martie 2020

Ziua 4 - Reflecție Tematică: Despre înaintare

Andy Worsop

În fiecare weekend, ne vom opri din “călătoria” noastră prin cartea Filipeni. Poate ați vrea să recuperați alte studii pe care le-ați început sau doriți să reflectați mai adânc la câteva teme recurente întâlnite de-a lungul Epistolei. Astăzi vom medita la ideea de înaintare. L-am văzut pe Pavel împărtășind cum timpul petrecut în închisoare i-a mărit încrederea, bucuria și credința - toate acestea, spune el, pentru că Evanghelia înaintează. În ciuda împrejurărilor în care se află, și chiar prin ele, vestea bună despre Isus schimbă inimi.

27 Martie 2020

Ziua 3 - Jurnal de izolare

Andy Worsop

(Filipeni: 1:18b-26) În această secțiune a scrisorii sale către Filipeni, Pavel ne provoacă să observăm dacă împrejurările dificile ne orientează înspre noi înșine sau înspre ceilalți, în dragoste. Filipeni: 1:18b-26:„…Mă voi bucura. 19 Căci știu că lucrul acesta va duce la eliberarea mea, prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Cristos. 20 Dorința mea puternică și speranța mea sunt să nu fiu făcut de rușine cu nimic, ci să am, acum și întotdeauna, destul curaj, astfel încât să-L slăvesc pe Cristos în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea.

26 Martie 2020

Ziua 2 - Bucurie în vreme de încercare

Andy Worsop

(Filipeni 1:12-18a) În a doua zi de studiu din cartea Filipeni vom medita la ceea ce putem învăța din experiența lui Pavel cu bucuria - chiar și din subsolul închisorii romane. Cum te face să te simți gândul de a-i mulțumi Domnului pentru situația în care te afli acum? Deși aceasta este uneori o provocare, cuvintele lui Pavel din următorul pasaj al scrisorii sale către biserica din Filipi te pot ajuta să-I fii mulțumitor lui Dumnezeu chiar astăzi.

25 Martie 2020

Ziua 1 - Amintindu-ne cu bucurie

Andy Worsop

(Filipeni 1:1-11) Prima zi din studiul cărții Filipeni analizează ceea ce putem învăța din sentimentele puternice despre care Pavel vorbește atunci când își amintește de biserica din Filipi Fapte 16:11-40 prezintă felul în care a început Biserica din Filipi. Este o poveste extraordinară. Din lucrarea lui Dumnezeu în Filipi a rezultat un grup de credincioși - o biserică tânără - cu un aspect ciudat. Printre ei se afla o femeie de afaceri de succes, numită Lidia, o fostă sclavă care fusese chinuită cumplit de forțe demonice, și însuși temnicierul care-i închisese pe Pavel și Sila pentru predicarea evangheliei acolo.